Alobel nude


3eg bebcr bem, fom maatte bengtte Crbbogen, at rette, paa be anoifte Steber, be oafenligfte af be ^Ir^ffejl, ber ere optegnebe paa bet fibfte i8Iab; og tittige, VII f)ma et Orb forgjetieå fogeg i Orbbogen, ha at fe efter, om btt niiitigen ffulbe ftaa i bn lifle Stttcfg, fom finbe6 foran be uregelrette ^Serber.

2If be Crb, fom gfere oeloiffig bnoe mebbelt mig, bar jeg, efter at tjaoe unberføgt bereg Settjbninger, optaget faabnnne, fom jeg fanbt paéfenbe efter Orb^ bogeng ^lan.

'Jlff Et), a)eberflpggelig^eb ; l Uf* ftneligbei) c.

(et Sancé cprincclige 'beboere, ferfte 3nbbpggere pi.

^ancefliraab 2)eict)mann, bengang Sjer af ben @Qtbenba If! Uagtet jeg i f(ere Star anoenbte megen 2:ib berpaa, gif Slrbejbet bog fun tangfamt frem, og jeg begpnbte tilfibfl at ncere 2:piu( om 3)? St 5tar efter at jeg uar bteoen ^ræft, tog jeg imiblertib atter fat berpaa, og oeb en ftabig Senqttelfe af ben 2;ib, jeg funbe faa titouerå fra mine Gmbebéforretninger, bar jeg nu omfiber naaet Snben.