Dating pangalan ng bansang pilipinas paypal friendly dating sites


dating pangalan ng bansang pilipinas-9dating pangalan ng bansang pilipinas-59dating pangalan ng bansang pilipinas-6

Samantalang mahalumigmig kung tag-ulan na sumasapit tuwing Hunyo hanggang Setyembre.

Magsisimulang umihip ang hanging amihan pagdating ng Oktubre, bagaman ang ilang bahagi ng kapuluan ay makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan.

Pilipinas ang gagamiting opisyal na pangalan ng bansa sa buong Wiki Filipino, alinsunod sa kasaysayan, samantalang ang “Pilipinas” at “Philippines” ay gagamiting varyant ng naturang salita.

Pananatilihin ang mga pangalang pantanging gaya ng “Unibersidad ng Pilipinas”, ngunit ang mga bagong katawagan na ikinakabit ang “Pilipinas” ay “Pilipinas” ang gagamitin.

At mapatutunayan ito sa pamamagitan ng mga antigong kagamitan at palayok na nahukay sa lupa o nasisid sa dagat, mulang Lambak Cagayan hanggang Isla Sanga-sanga.